توصیه‌های ضروری برای روزهای اول شیردهی

کسانی که برای اولین بار مادر شدن را تجربه می‌کنند فاقد تجربیات لازم برای شیردهی نوزاد هستند. توصیه‌های گاه و بیگاهی که اطرافیان می‌کنند شاید فاقد دلیل علمی باشد و حتی گاهی اوقات از اساس غلط باشد. در این زمینه بهتر است نظرات متخصصان را جویا شده و به جای تکیه روی عادات‌های غلط قدیمی، با توصیه‌های علمی، سعی در انجام هر بهتر شیردهی داشته باشیم.

ادامه خواندن “توصیه‌های ضروری برای روزهای اول شیردهی”