شیردهی به نوزاد چه خطراتی برای مادر دارد؟

هیچ کس منکر اهمیت شیردهی نیست. این کار هم برای نوزاد منفعت دارد و هم برای مادر. اما تا به حال درباره‌ی خطراتی احتمالی که ممکن است شیردهی برای مادر یا نوزاد به وجود آورد چیزی می‌دانید؟ در چه مواردی بهتر است شیردهی به نوزاد را متوقف کنیم؟ اطلاع از مواردی ساده اما فوق‌العاده حساس بدون شک تاثیر بسیار زیادی بر سلامت مادر و نوازد خواهد داشت.

ادامه خواندن “شیردهی به نوزاد چه خطراتی برای مادر دارد؟”