مادر عزیز، شما مجوز شیر دادن به نوزادتان را ندارید!!!

علی الرغم سفارش سازمان بهداشت، که هر مادری حداقل 6 ماه باید به فرزند خود شیر بدهد، بعضی از مادران این اجازه را ندارند و نمیتوانند با شیر خود، فرزند خود را تغذیه کنند. زیرا با این کار، زیانی که به فرزندش میزند بیشتر از سود آن است.

ادامه خواندن “مادر عزیز، شما مجوز شیر دادن به نوزادتان را ندارید!!!”

بیماری های شیرخوار و مادر و انتقال از طریق شیر مادر

با وجود اینکه شیر مادر دارای مزایا و منفعت های زیادی است، اما شاید به جرات می توان گفت مهمترین سود آن، مصونیت کودک از عفونت ها، می باشد.

اگر مادری به بیماری خاصی دچار باشد، آیا این بیماری از طریق شیرش، به کودک انتقال داده میشود؟

ادامه خواندن “بیماری های شیرخوار و مادر و انتقال از طریق شیر مادر”