آیا بیماری ایدز، از طریق شیر مادر انتقال پیدا می کند؟!

مادری که متاسفانه به بیماری ایدز، دچار است، آیا امکان باروری را دارد؟ چگونه میشود که این ویروس، به فرزندش منتقل نشود؟ آیا مادر دارای HIV ، میتواند به فرزند خود شیر دهد؟

انتقال این ویروس از طریق شیردهی امکان پذیر است؟ برای پیدا کردن جواب این سوالات، با ما همراه شوید.

ادامه خواندن “آیا بیماری ایدز، از طریق شیر مادر انتقال پیدا می کند؟!”