مصرف داروهای روماتیسم در زنان باردار و شیرده

 بسیار شنیده‌ایم که مصرف خودسرانه دارو باعث خطرات جدی شده است پزشکان توصیه می‌کنند که از این کار بپرهیزیم اما بسیاری از ما گوش شنوایی نداریم و برای خود دارو تجویز می‌کنیم و بعضی از افراد کارشان به جایی رسیده که به دیگران توصیه می‌کنند. مصرف دارو برای زنان باردار و شیرده بدون تجویز پزشک به هیچ وجه کار عاقلانه ای نیست.

ادامه خواندن “مصرف داروهای روماتیسم در زنان باردار و شیرده”