شیردهی بعد از جراحی ایمپلنت پستان، امکان پذیر است؟

 شاید شما ایمپلنت پستان را با نام های دیگری مثل کاشت پستان یا درون کاشت پستان بشناسید. این سه نام مربوط به عملی است که خانم ها برای بزرگ تر شدن سینه هایشان انجام می دهند. سوالی که پیش می آید این است که آیا بعد از انجام این عمل، باز هم میتوان با این سینه، به نوزاد، شیر داد؟

ادامه خواندن “شیردهی بعد از جراحی ایمپلنت پستان، امکان پذیر است؟”