در زمان شیردهی، می توان دارو مصرف کرد؟

بیشتر ما، به ضررهای دارو ها در دوران بارداری، زیاد توجه می کنیم ولی شاید به ضرر آن در دوران شیردهی چندان توجهی نمی کنیم. در این دوران هر دارویی که مصرف می کنید باید زیر نظر دکتر باشد.

ادامه خواندن “در زمان شیردهی، می توان دارو مصرف کرد؟”