انواع داروی مجاز و غیر مجاز در دوران شیردهی مادران

در دوران اول شیردهی، فشار زیادی بر روی مادران وجود دارد. آنها خسته و کم انرژی هستند. امکان دارد بخواهند که کیسه داروی خود را باز کنند و با خوردن یک قرص کمی از بدن ضعفه یا سر درد خود را تسکین دهند. اما باید در خوردن دارو، در این مدت مواظب باشید.

ادامه خواندن “انواع داروی مجاز و غیر مجاز در دوران شیردهی مادران”

در زمان شیردهی، می توان دارو مصرف کرد؟

بیشتر ما، به ضررهای دارو ها در دوران بارداری، زیاد توجه می کنیم ولی شاید به ضرر آن در دوران شیردهی چندان توجهی نمی کنیم. در این دوران هر دارویی که مصرف می کنید باید زیر نظر دکتر باشد.

ادامه خواندن “در زمان شیردهی، می توان دارو مصرف کرد؟”