خطرات شیفت شب برای سرطان پستان

بسیاری از مشاغل هستند که برای انجام آنها، مجبوریم که شب ها کار کنیم و شیفت شب را به فعالیت بپردازیم. آیا بیدار ماندن در شب خطر آفرین است؟ آیا می تواند باعث ایجاد مشکلات و بیماری هایی همچون سرطان، بخصوص سرطان پستان در خانم ها، شوند؟

ادامه خواندن “خطرات شیفت شب برای سرطان پستان”